Ivád Községi Önkormányzat részéről tájékoztatom, hogy a szemétszállítási díj megfizetésére a szolgáltatónak nem áll módjában engedményt adni.

Az arra rászorultaknak az önkormányzat egyszeri rendkívüli lakhatási támogatást ad az éves szemétszállítási díj 20%-ának megfelelő összegben.

Rászorultnak az minősül, akinek a kérelem benyújtását megelőzően a havi nettó egy főre eső jövedelme nem haladja meg az 57.000.- Ft-ot, azaz ötvenhétezer forintot.
A kérelmet 2016. május hónaptól kezdődően lehet beadni.

A rendkívüli támogatás igénybevételének feltételei a következők:

– Kitöltött kérelem nyomtatvány
– érvényes lakcímkártya
– a benyújtást megelőző havi nettó jövedelméről igazolás, a közös háztartásban élőkre vonatkozóan is.
– Nyugdíjasoknak a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott 2016. évre vonatkozó igazolás
– A gyes és családi pótlékról szóló igazolást az önkormányzat fogja lekérni.
– legalább 1 db 2016. évre szóló hulladékszállítási díj megfizetését igazoló postai feladóvevény.

Az egyszeri rendkívüli lakhatási támogatás rendkívüli segélynek minősül!
A hibátlanul benyújtott kérelmek elbírálása a beadás napjától kezdődik.
A kiutalása a kérelmező nyilatkozata alapján történik.

Ivád, 2016. április 25.

Valyon László
polgármester