A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00010

A projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Ivád

A megítélt támogatás összege: 198 685 567,- Ft

Ivád Községi Önkormányzat 2017 augusztusában támogatási kérelmet nyújtott be „Csapadékvíz-elvezetés Ivád” címmel a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című konstrukcióra, melynek eredményeképpen 198 685 567,- Ft támogatásban részesült.

A fejlesztés a település belterületén jelentkező csapadékvíz és belvíz-elvezetési problémák megoldására irányul, melyek az elmúlt években nagymértékű károkat és elöntéseket okozott a településen és jelentős kockázatot jelentett az épített és a természeti környezet értékeire nézve egyaránt.

A projekt támogatási szerződése 2018. augusztus 21-én lépett hatályba. A tervezési feladatok ellátását, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a kivitelezési munkálatok várhatóan még 2019-ben megkezdődnek.

A megvalósítani kívánt projekt alapvető célja az ár-, bel- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, valamint a környezetbiztonság növelése az árvízi vészhelyzettel érintett településrészen.

A projekt keretében több mint 3,5 kilométer hosszban kerül megújításra a belterületi árokrendszer.

További információ kérhető:

Valyon László, polgármester

Elérhetőség: (36) 568 121