Frissítve: 2019 január 18.

 1. A helyi építési szabályzatról
 2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
 3. A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
 4. A közterületek elnevezésről és a házszámozás rendjéről
 5. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formák szabályairól.
 6. A polgármester juttatásairól, valamint a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
 7. A helyi környezetvédelem szabályairól
 8. A közterület-használatról
 9. Az állattartás helyi szabályairól
 10. A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
 11. A temetőkről és a temetkezésről
 12. Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 13. A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól
 14. A helyi adókról
 15. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
 16. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
 17. Ivád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
 18. Önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról
 19. Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól
 20. Az önkormányzat jelképének megállapításáról és használata rendjéről
 21. Az önkormányzati utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről
 22. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól