Ivád Község képviselő-testülete a 2017. május 30-án tartott ülésén döntött az Ivád Község Díszpolgára kitüntető címről, valamint az Ivád Községért Kitüntető címről. A díszpolgári cím a Képviselő-testület legnagyobb elismeréseként a kimagasló életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható – függetlenül attól, hogy Ivád község területén vagy azon kívül rendelkeznek-e lakó vagy tartózkodási hellyel – akik

  1. a település gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak,
  2. egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladás, kultúra vagy művészet ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve a község tekintélyéhez, jó hírnevének bővítéséhez.

A díszpolgári cím indokolt esetben már elhunyt személyeknek is adományozható. Elhunyt személy kitüntetése esetén a kitüntető címmel együtt járó  adományokkal és címmel járó jogokkal kapcsolatos rendelkezések nem alkalmazhatók.

Az Ivád Községért Kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik a tudományok, a művészet, a fejlesztés, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás-nevelés vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárulnak Ivád község fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez.

A kitüntető cím indokolt esetben már elhunyt személyeknek is adományozható.

Ivád Község Díszpolgára címet kaptak:

  • Dr. Ivády Viktor – fizikus

Ivád Községért címet kaptak:

  • Kovács Béláné „Erzsike tanító néni”
  • Ivádi Asszonykórus