Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezés rendelkezéseiről a 484/ 2020. (XI.10) Kormány rendelet szerint:

A törvény hatályba lépésének ideje: 2020. november 11.-e 0 óra.

1. Maszkviselési szabályok megerősítése

 – Maszkviselési szabályok megerősítése: – 6 éves kor felett mindenki köteles maszkot viselni: tömegközlekedési eszközön, várótermek területén, 10 ezer fő feletti lélekszámú település közterületein, üzletekben vásárlás, illetve munkavégzés során, minden olyan helyiségben, ahol ügyintézés folyik, egészségügyi intézményekben, szociális intézményekben a foglalkoztatottak és ellátottak is.

– Az üzemeltető köteles a rendelkezést betartani, illetve betartatni.

2. A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok

– Este 8 óra és reggel 5 óra között – e rendeletben meghatározott kivétellel – mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

– Kivéve, ha egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén

– Munkavégzés céljából

– Munkavégzés helyére történő közlekedés céljából

– Kutyasétáltatás céljából a lakóhely 500 méteres körzetében

– Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés.

3. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

Tilos rendezvényt vagy gyűlést szervezni, tartani, – kulturális esemény, sportesemény, magánrendezvény, karácsonyi vásár.

– Vallási közösségben történő szertartás esetén a vallási közösség döntése alapján.

– Házasságkötés esetén a házasulók, az anyakönyvvezető vagy szertartás vezető, a tanúk, a házasulók szülei, testvérei, gyerekei lehetnek jelen.

– Temetésen a jelenlévők száma nem haladhatja meg az 50 főt.

– Családi esemény vagy magánrendezvény esetén a jelenlévők száma nem haladhatja meg a 10 főt.

– Sportrendezvény zárt kapuk között tartható. Néző nem vehet részt az eseményen.

4. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések.

– Vendéglátó üzletben vendégként tilos tartózkodni.

– Csak elvitelre alkalmas ételek kiadása lehetséges, csak a kiadás időtartamáig lehet ott tartózkodni.

– Kivételt képez: a munkahelyi étterem -büfé, szálláshelyen található étterem, köznevelési intézmény étkezője, büféje, egészségügyi intézmény étkezdéje, büféje.

5. Az üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

– Üzletek, lottózók, dohányboltok este 7 óra és reggel 5 óra között zárva tartanak.

– Gyógyszertár, benzinkút nyitva tarthat.

– E § alkalmazásában a vendéglátó üzlet nem minősül üzletnek.

6. A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések

– Szálláshelyeken kizárólag, üzleti gazdasági, oktatási tevékenység céljából érkező személyek, illetve az őket kiszolgáló alkalmazottak tartózkodhatnak.

7. A szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések

az előadó művészet valamennyi ága (színház, tánc, zeneművészet, cirkusz) zárva tart

– Mozi, edzőterem, uszoda, közfürdő, jégpálya, állatkert, kalandpark, vidámpark, vadaspark, játszóház, múzeumok, könyvtárak, közművelődéi intézmények az ott foglalkoztatottak kivételével mindenki számára zárva lesznek.

8. Felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések

Felsőoktatási intézményben az oktatás digitális oktatás keretei között folytatható.

9. Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzeti szabályai

-Termékbemutató tartása tilos.

– A szolgáltató a védelmi szabályok betartása mellett szolgáltatást végezhet.

10. A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

– A bölcsödék, óvodák, általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak.

– A középfokú oktatás 9. osztályától az oktatás digitális munkarendben működik.

11. A Magyar Honvédség veszélyhelyzeti közreműködése

– A veszélyhelyzet idején ellátja a kijelölt létesítmények őrzését, védelmét.

– Közreműködik a védelmi intézkedések betartásának ellenőrzésében.

– Közterületi járőr szolgálatot lát el.

-Tevékenységét önállóan vagy a rendőrséggel együttműködve látja el.

12. Jogkövetkezmények

A rendelkezések be nem tartása esetén bírság szabható ki, akár 100 ezer Ft-tól 1 millió Ft-ig is. Üzlethelyiség bezárását is elrendelhetik.

Tisztelt Lakosság!

A polgármester úr felhívja a lakosság figyelmét a rendelkezések betartására!

Településünk területén a rendelettől eltérő intézkedés bevezetését, nem tartja szükségesnek!

Önálló kéréseikkel keressék a polgármestert és a falugondnokot!

Mindenkinek segítünk!     Vigyázzunk egymásra!