Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Kormány és az Operatív Törzs hétfőtől életbe lépő intézkedéseire tekintettel a koronavírus járvány kitörésének elkerülése érdekében az alábbi intézkedéseket hozom meg:

1. Az óvodában 2020. március 16-tól – határozatlan időre – rendkívüli szünetet rendelek el! E naptól az óvoda ügyeleti szinten működik. Kérem, hogy az a szülő, aki tud gondoskodni gyermekéről ne vigye az intézménybe gyermekét! Az óvodai ügyeletbe kizárólag egészséges gyermek hozhatnak a szülők!

2. Az egészségügyi intézményekben (egészségügyi központ, orvosi rendelő) a rendelőben való várakozást megtiltom. Az orvosi ellátásra várók kizárólag az intézmény előtt – egymástól megfelelő távolságban – várakozhatnak! Az orvosi rendelő előtti várókban kizárólag csak 1 személy, gyermekorvosi váróban 1 gyerek+1 hozzátartozó várakozhat. A betegek sorszámot fognak kapni az orvostól. A fogorvosi alapellátás keretében – a 10/2020. (III.14.) EMMI rendeletnek megfelelően – kizárólag sürgősségi ellátás nyújtható!

3. 2020. március 16-tól a Művelődési Házat határozatlan időre bezárom.

4. Az iskolás korú gyermekek napközbeni ellátása: A Tamási Áron Általános Iskolába járó  gyermekek szülei – a nyári szünethez hasonlóan kérem jelezzék az önkormányzat felé, ha élni kívánnak a gyermekük étkeztetésével. Hétfőn felmérjük az étkezéssel kapcsolatos igényeket, és a felmérés eredményének megfelelően (ételhordóban való elhordással vagy kiscsoportos étkeztetéssel) fogunk gondoskodni az iskolába járó gyermekek ellátásáról.

5. A járványra tekintettel minden önkormányzati intézménybe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata!

6. Nyomatékosan megkérem az időskorú lakosságot, hogy lehetőleg ne hagyja el lakását. Az ellátásukról – ha nincs elérhető hozzátartozójuk – az erre szolgáló intézményeinken keresztül gondoskodni fogunk.

7. Felhívom az ügyfelek figyelmét arra, hogy a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadási időben maximum 1 fő tartózkodhat! Az ügyintézésre váró ügyfelek az intézmény előtt – egymástól megfelelő távolságban – várakozhatnak. Az ügyfelek fogadása érkezési sorrendben történik.

Nyomatékosan felhívom a község lakosságát, hogy a Hivatal kizárólag a sürgős és halaszthatatlan esetekben, valamint 15 percnél hosszabb ügyintézési időt nem igénylő ügyekben fogad ügyfelet!

A további intézkedéseket a Kormány és az Operatív Törzs intézkedéseivel összhangban fogjuk megtenni!

Ivád, 2020. március 15.

                                                                           Valyon László – polgármester